ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด
364 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์
ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ 33000

ฝ่ายขาย : 085-110-0010, 085-110-0060
ฝ่ายบุคคล : 085-110-0040
ฝ่ายจัดซื้อ : 085-110-0070
ฝ่ายการเงิน : 085-110-0080
ฝ่ายการตลาด : 085-110-0090
ฝ่ายบัญชี : 081-000-0202,081-000-0505
โทรศัพท์ : 0-4561-1111, 0-4563-3111
โทรสาร : 0-4561-7333, 0-4561-1333
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์  เวลา 08:00-17:00 น.
อีเมล์ : info@kgm.co.th
เว็บไซต์ : www.kgm.co.th ,กิจเจริญ.com ,เครื่องแบบนักเรียน.com

ติดต่อเรา :